1. ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.posterspace.se, och där tillhörande sidor, (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Poster Space Sweden AB, organisationsnummer 556827-6389 (”Poster Space”). Villkoren gäller dig som är konsument och som beställer via Hemsidan. Kontaktuppgifter och övrig information om Poster Space framgår på Hemsidan.

1.2

För att kunna beställa på Hemsidan måste Du ha fyllt 18 år. Poster Space accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Poster Space förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter eller har betalningsanmärkningar).

1.3

Poster Space reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i teknisk specifikation, produktbeskrivning eller felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Poster Space har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du beställt kommer Poster Space att meddela dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Poster Space går vidare med att behandla beställningen. All bildinformation på Hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Poster Space ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part.

1.4

Allt innehåll på Hemsidan ägs av Poster Space eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Produktnamn, varumärken, bilder, firmanamn och grafik, design, layout samt information om tjänster, varor och annat innehåll får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Poster Space.

 

2. BESTÄLLNING OCH VILLKOR 

2.1 

För att kunna göra ett köp via Hemsidan måste Du acceptera Villkoren. När du accepterar Villkoren förbinder Du dig därmed att följa dessa i sin helhet, du godkänner även att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Poster Space integritetspolicy.

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Poster Space bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Poster Space via e-post. Poster Space uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Poster Space kundservice. Du kan återkalla din beställning fram tills dess att din beställning har bekräftats av Poster Space. I det fall där beställningen återkallas så kommer Poster Space att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort för beställningen.

 

3. KUNDUPPGIFTER

Vid genomförande av beställning kommer Du att ombes uppge en del personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. 

 

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1

Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Prisuppgifter anges i SEK och är inkl moms. Priser inkluderar ej betalnings- och fraktavgifter, dessa anges separat.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Hemsidan. Om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt har valts av dig och blivit godkänt av Poster Space har Poster Space rätt att ta betalt redan i samband med beställningen. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Poster Space eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Poster Space förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. På Hemsidan anges eventuella begränsningar för betalningsalternativ.

 

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Poster Space kan när som helst erbjuda kampanjer på Hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller under tiden som kampanjen är aktiv och endast för de specifika produkterna som anges av Poster Space i samband med kampanjen. Poster Space förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Alla erbjudanden på specifika produkter på Hemsidan är tidsbegränsade och gäller så länge lagret räcker.

 

6. PRESENTKORT

Ett presentkort som köpts på Poster Space är giltigt i två (2) år från utfärdat datum och kan endast användas på Poster Space Hemsida. När giltighetstiden har gått ut kan presentkortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

 

7. FRAKT OCH LEVERANS

7.1

Leveranstiden framgår på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Poster Space skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. 

7.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Hemsidan. Om en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och inte annat särskilt avtalats, samt att den sena leveransen inte beror på dig som kund, har du som kund rätt att häva köpet.

7.3

För paket som ska hämtas upp hos ombud ska Du göra detta inom tiden som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när ditt paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du har lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Vid hemleverans behöver det finnas en person tillgänglig att ta emot paketet. I det fall då Du inte hämtar ut paketet har Poster Space rätt att debitera dig en avgift på 149 kr.

 

8. ÅNGERRÄTT

8.1

Vid köp av varor på Hemsidan gäller 30 dagars ångerrätt. Du har därmed rätt att ångra ditt köp genom att du meddelar Poster Space detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Varorna måste returneras i samma skick som de var i vid leverans till dig. Om varan har använts har Poster Space rätt att göra ett avdrag från ersättningen. 

8.2

Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Detta gäller exempelvis på ramar som slagits in i plast. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen. Exempelvis om du tar bort den skyddande plasten runt ramen upphör ångerrätten att gälla. Av samma anledning gäller inte ångerrätten vid beställning av en inramad poster då vi behöver ta bort den skyddade plasten runt ramen för att rama in din poster.

8.3

Om Du vill ångra ditt köp innan ångerfristen löpt ut ska Du, skicka ett tydligt meddelande till Poster Space om att du vill göra en retur och på vilka varor. Skicka ett meddelande till kundservice@posterspace.se eller via kontaktformuläret på hemsidan och ange följande information, ordernummer, namn angivet i ordern, mailadress angiven i ordern, namn på alla produkter som du vill returnera och returorsak. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

8.4

I det fall där du utövar ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Poster Space. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Poster Space enligt de metoder och anvisningar som anges på Hemsidan här.  

8.5

När Du ångrar ditt köp betalar Poster Space tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Poster Space rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. 

8.6

Poster Space betalar tillbaka beloppet senast inom 14 dagar från det datum då Poster Space tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Poster Space har däremot rätt att vänta med att genomföra återbetalningen tills Poster Space tagit emot varan eller tills Du har visat att varan har skickats tillbaka, exempelvis genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via ditt ursprungliga betalningsalternativ om inte annat överenskommits eller att det skulle finnas hinder för sådan återbetalning.

8.7

Vi värnar om miljöpåverkan. Vid köp av två identiska produkter i olika storlekar för att sedan skicka tillbaka en storlek som inte passar så har Poster Space i detta fall rätt att göra ett avdrag från ersättningen på 30% av den returnerade produkten.

 

9. GARANTI OCH REKLAMATION 

9.1

Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, som exempelvis ombyggnation, uppgradering eller annan förändring av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2

Enligt gällande konsumentskyddslagstiftning täcker reklamationsrätten varor som är felaktiga. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Poster Space så snart som möjligt efter det att felet upptäckts genom att maila bilder på de skadade produkterna/paketet till kundservice@posterspace.se. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan. 

9.3

Poster Space står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.3

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Poster Space att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Poster Space strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Poster Space tagit emot reklamationen, däremot kan detta ta längre tid beroende på vilken typ av vara det gäller. Poster Space förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Poster Space följer riktlinjerna från Allmänna Reklamationsnämnden vid reklamationer, se www.arn.se. Mer information om detta finns att läsa på www.konsumentverket.se.

 

10. LÄNKAR

Poster Space kan på Hemsidan länka till andra webbplatser som ligger utanför Poster Space kontroll och webbplatser utanför Poster Space kontroll kan länka till Hemsidan. Trots att Poster Space försöker säkerställa att Poster Space enbart länkar till webbplatser som delar Poster Space personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn, är Poster Space inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Var alltid försiktig och läs föreskrifterna gällande personuppgifter för den aktuella hemsidan.

 

11. FORCE MAJEURE

Poster Space ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter utanför Poster Space kontroll, såsom exempelvis extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, blixtnedslag, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, samt fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer som orsakats på grund av ovanstående omständigheter. Dessa omständigheter ska utgöra grund som medför befrielse från påföljder och skadestånd. I det fall någon sådan situation skulle uppstå kommer Poster Space att informera dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Om omständigheten varat i över två månader har både Du och Poster Space rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Poster Space förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Eventuella ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter det att Poster Space har informerat dig om det nya ändringarna. Poster Space rekommenderar att Du håller dig uppdaterad på vår Hemsida regelbundet för att se eventuella ändringar.

 

13. OGILTIGHET

I det fall där kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle döma att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser gälla och verkställas i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som ogiltigförklarats eller som ej går att verkställa kommer att ersättas av relevanta juridiska råd och vägledningar.

 

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 

14.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Poster Space kundservice.

14.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Poster Space kundservice, har du som kund rätt att vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Du hittar mer information på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vid det fall du önskar lämna in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras detta ärende automatiskt till korrekt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan kommer därefter att ta kontakt med oss för att försöka lösa tvisten utan att blanda in domstol. Poster Space följer, vid eventuell tvist, beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

 

Dessa Villkor har fastställts av Poster Space 2023-11-06